Darujte 2 % z dane

Darujte nám Vaše 2 % z dane

Ak ste zamestnanec
Ak ste zamestnancom, Daňové priznanie za rok 2016 za Vás pravdepodobne podáva Váš zamestnávateľ. Požiadať by ste o to mali do 15.02.2017. Na poukázanie 2 % z dane budete potrebovať Vášmu zamestnávateľovi doložiť iba údaje združenia ESTHER.
Ak ste však pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3 % z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).
Rozhodnutie o darovaní 2 % z dane môžete urobiť, aj keď Váš zamestnávateľ už daňové priznanie za Vás podal. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Obe tlačivá doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak darujete 3 %, nezabudnite priložiť aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

Ak si daňové priznanie podávate sami
Ak si ako zamestnanec podávate Daňového priznanie za rok 2016 sami, budete naše údaje dopĺňať priamo do tlačiva. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech ESTHER poukázať. Alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2017 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba
Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
Ak právnická osoba v roku 2016 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) nedarovala financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účet, tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2016 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať združeniu ESTHER 2 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní.
Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

Potrebné údaje:
IČO: 42163129
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): ESTHER
Sídlo: R. Dilonga 127/2, 920 01 Hlohovec

 

Dokumenty na stiahnutie:

ĎAKUJEME