Fotogaléria

Späť

Na základe skúseností a práce v teréne sme cítili potrebu vytvoriť bezpečné miesto pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii. Dňa 1. apríla 2015 sme uzatvorili nájomnú zmluvu s mestom Hlohovec a Slovenským červeným krížom. Hneď po podpísaní zmlúv sme sa pustili do rekonštrukčných prác za pomoci a sponzorov.

Dňa 8. mája 2015 bol Komunitný domov ESTHER pripravený na prevádzku a oficiálne otvorený primátorom mesta Hlohovec, Miroslavom Kollárom, za prítomnosti poslancov NRSR - Janka Šipošová, Helena Mezenská, Jozef Viskupič a AC Slovensko.

otvorenie KD Esther 1 otvorenie KD Esther 2 otvorenie KD Esther 3 otvorenie KD Esther 4 otvorenie KD Esther 5 otvorenie KD Esther 6 otvorenie KD Esther 7 otvorenie KD Esther 8 otvorenie KD Esther 9 otvorenie KD Esther 10 otvorenie KD Esther 11 otvorenie KD Esther 12