Aktuality

Výzva na predkladanie cenových ponúk a stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK A STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“) Identifikácia verejného obstarávateľa Názov:                        ESTHER Sídlo:                          R. Dilonga 127/2, 920 01  Hlohovec IČO:                           42163129 Kontaktná osoba:       Mgr. Michaela Bistáková E-mail:                        estherobcianskezdruzenie@gmail.com Tel. č.:                         +421 909 163 610 Názov predmetu zákazky Interiérové vybavenie/nábytok Opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je dodávka nábytku do priestorov zariadenia núdzového bývania ESTHER so sídlom na ulici R. Dilonga 127/2 v Hlohovci, určeného na poskytovanie sociálnej služby pobytovou formou pre týrané ženy s deťmi. Interiérové vybavenie pozostáva z vybavenia izieb,...

Darujte 2 % z Vašich daní pre ESTHER

Každý z nás má jedinečnú možnosť nedať štátu 2 % z daní, ktoré povinne odvádza, ale darovať to tým, ktorí to potrebujú. Ak by ste chceli svoje 2 % z daní darovať práve nášmu občianskemu združeniu ESTHER, jediné čo musíte urobiť je zamestnávateľovi nahlásiť naše údaje: ESTHER, občianske združenie so sídlom R. Dilonga 127/2, 920 01 Hlohovec, IČO: 42 163 129. Ak si daňového priznanie podávate sami, budete naše údaje dopĺňať priamo do tlačiva. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane a riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 03. na Váš daňový úrad (podľa...

Sedačka

Opäť sa Vám prihováram s prosbou o pomoc. V domove potrebujeme sedačku (najlepšie rohovú). Ak by sa u Vás nejaká našla, môžete ma kontaktovať mailom na estherobcianskezdruzenie@gmail.com alebo telefonicky na číslo 0940183902. Vopred Vám ďakujem za pomoc.

Darujte nám Vaše 2 %…ĎAKUJEME

Každý z nás má jedinečnú možnosť nedať štátu 2 % z daní, ktoré povinne odvádza, ale darovať to tým, ktorí to potrebujú. Ak by ste chceli svoje 2 % z daní darovať práve nášmu občianskemu združeniu ESTHER, jediné čo musíte urobiť je zamestnávateľovi nahlásiť naše údaje: ESTHER, občianske združenie so sídlom R. Dilonga 127/2, 920 01 Hlohovec, IČO: 42 163 129. Ak si daňového priznanie podávate sami, budete naše údaje dopĺňať priamo do tlačiva. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane a riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 03. na Váš daňový úrad (podľa...