Darujte 2 % z dane

Darujte nám Vaše 2 % z dane

Ak ste zamestnanec
Ak ste zamestnancom, Daňové priznanie za Vás pravdepodobne podáva Váš zamestnávateľ. Požiadať by ste o to mali do 15.02. Na poukázanie 2 % z dane budete potrebovať Vášmu zamestnávateľovi doložiť iba údaje združenia ESTHER.
Ak ste však pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať 3 % z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).
Rozhodnutie o darovaní 2 % z dane môžete urobiť, aj keď Váš zamestnávateľ už daňové priznanie za Vás podal. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Obe tlačivá doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak darujete 3 %, nezabudnite priložiť aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

Ak si daňové priznanie podávate sami
Ak si ako zamestnanec podávate Daňového priznanie sami, budete naše údaje dopĺňať priamo do tlačiva. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech ESTHER poukázať. Alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03. na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba
Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
Ak právnická osoba do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) nedarovala financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v zdaňovacom období do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať združeniu ESTHER 2 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní.
Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

Potrebné údaje:
IČO: 42163129
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): ESTHER
Sídlo: R. Dilonga 127/2, 920 01 Hlohovec

 

Dokumenty na stiahnutie:

ĎAKUJEME