Fotogaléria

Otvorenie KD ESTHER

Na základe skúseností a práce v teréne sme cítili potrebu vytvoriť bezpečné miesto pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii. Dňa 1. apríla 2015 sme uzatvorili nájomnú zmluvu s mestom Hlohovec a Slovenským červeným krížom. Hneď po podpísaní zmlúv sme sa pustili do rekonštrukčných prác za pomoci a sponzorov.

Dňa 8. mája 2015 bol Komunitný domov ESTHER pripravený na prevádzku a oficiálne otvorený primátorom mesta Hlohovec, Miroslavom Kollárom, za prítomnosti poslancov NRSR - Janka Šipošová, Helena Mezenská, Jozef Viskupič a AC Slovensko.