Informácie pre sponzorov

Ak ste sa rozhodli pomôcť ESTHER, môžete tak urobiť vo forme finančného alebo vecného daru. V domove potrebujeme najmä potraviny a drogériu (čistiace a hygienické potreby).

Ak sa rozhodnete poskytnúť finančný dar, môžete tak spraviť prevodom na bankový účet ESTHER, vedeného v pobočke
Prima banka Slovensko, a. s., číslo účtu: IBAN SK 73 3100 0000 0043 7002 5502
alebo priamo v Komunitnom domove ESTHER na adrese:
R. Dilonga č. 127/2, 920 01 Hlohovec.

Ak sa rozhodnete poskytnúť vecný dar, tešíme sa na Vašu osobnú návštevu priamo u nás v Komunitnom dome ESTHER na adrese:
R. Dilonga č. 127/2, 920 01 Hlohovec.

Pri prebratí daru s Vami vypíšeme „Darovaciu zmluvu“:

Ak sa rozhodnete darovať finančný alebo vecný dar anonymne, vypíše sa darovacia zmluva podľa druhu daru a ako darca sa uvedie „Anonymný“.

Zaväzujeme sa, že darované prostriedky použijeme za účelom zabezpečenia potrieb vyplývajúcich z cieľov občianskeho združenia.

Týmto sa chceme verejne poďakovať za láskavé srdcia,
ľudskosť a vôľu pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

ĎAKUJEME

Note: Carousel will only load on frontend.