Komunitný domov ESTHER

Občianske združenie ESTHER pod vedením Bibiany Trubačovej a manželov Fiony a Tomáša Barekových otvorilo Komunitný domov ESTHER, ako zariadenie núdzového bývania. Toto zariadenie je zriadené ako pomoc ženám a matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, podľa zákona 448/2008 Z. z. § 2 odsek 2 písmeno g).

„Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb.“

Cieľom Komunitného domova ESTHER je nielen poskytnúť strechu nad hlavou, ale zároveň poskytnúť pomocnú ruku, aby sa týrané ženy mohli odpútať od násilníckych partnerov a mohli začať nový život. V zariadení poskytujeme ženám základné poradenstvo, právne poradenstvo, pomoc pri právnych úkonoch, vybavovaní na úradoch, atď.

Ženy tu nežijú v izolácii, môžu sa voľne pohybovať, môžu sa zúčastňovať spoločenských aktivít. Postupne sú zaraďované do spoločenského a pracovného života. Denne majú bohatý program zameraný hlavne na upevňovanie vzťahov matiek s deťmi a ich dôslednú výchovu. Sú to napríklad dielne ručných prác, kde vyrábajú rôzne darčeky, dekorácie, atď., v lete pracujú v záhradke, kde si pestujú vlastnú zeleninu a ovocie. Raz týždenne pre ne organizujeme cvičenie s lektorkou. Zúčastňujú sa rodinnej terapie, psychogénneho motivačného tréningu, atď.

Vyplnenie voľného času žien je veľmi prospešné. Nemajú čas na depresie, uzatváranie sa, obviňovanie sa, atď. Chceme ich pozitívne naštartovať, vrátiť ich do reálneho, normálneho života, z ktorého boli vďaka tyranovi vytrhnuté.

Dokumenty na stiahnutie: