Zverejňovanie dokumentov

Krízový plán

Výročná správa za kalendárny rok 2020

Výročná správa za kalendárny rok 2019

Výročná správa za kalendárny rok 2018

Výročná správa za kalendárny rok 2017

Predbežná správa z verejnej zbierky 2019

Záverečná správa z verejnej zbierky 2019

Predbežná správa z verejnej zbierky 22018

Záverečná správa z verejnej zbierky 22018

Predbežná správa z verejnej zbierky 12018

Záverečná správa z verejnej zbierky 12018

Predbežná správa z verejnej zbierky 2017

Záverečná správa z verejnej zbierky 2017

Predbežná správa z verejnej zbierky 2016

Záverečná správa z verejnej zbierky 2016

Registrácia TTSK

Stanovy

Faktúra kovové regály

Faktúra dezinfekčné prostriedky

Faktúra spotrebiče

Faktúra textílie

Faktúra kobercová metráž

Faktúra drogéria

Faktúry domáce potreby

Faktúra sanita

Faktúra výpočtová technika – kamery

Faktúra výpočtová technika – iná

Zmluva o dielo

Objednávka – Interiérové vybavenie nábytok