Zverejňovanie dokumentov

Krízový plán

Výročná správa za kalendárny rok 2023

Výročná správa za kalendárny rok 2022

Výročná správa za kalendárny rok 2021

Výročná správa za kalendárny rok 2020

Výročná správa za kalendárny rok 2019

Výročná správa za kalendárny rok 2018

Výročná správa za kalendárny rok 2017

Predbežná správa z verejnej zbierky 2023

Záverečná správa z verejnej zbierky 2023

Predbežná správa z verejnej zbierky 22022

Záverečná správa z verejnej zbierky 22022

Predbežná správa z verejnej zbierky 12022

Záverečná správa z verejnej zbierky 12022

Predbežná správa z verejnej zbierky 2019

Záverečná správa z verejnej zbierky 2019

Predbežná správa z verejnej zbierky 22018

Záverečná správa z verejnej zbierky 22018

Predbežná správa z verejnej zbierky 12018

Záverečná správa z verejnej zbierky 12018

Predbežná správa z verejnej zbierky 2017

Záverečná správa z verejnej zbierky 2017

Predbežná správa z verejnej zbierky 2016

Záverečná správa z verejnej zbierky 2016

Registrácia TTSK

Stanovy ESTHER

Faktúra kovové regály

Faktúra dezinfekčné prostriedky

Faktúra spotrebiče

Faktúra textílie

Faktúra kobercová metráž

Faktúra drogéria

Faktúry domáce potreby

Faktúra sanita

Faktúra výpočtová technika – kamery

Faktúra výpočtová technika – iná

Zmluva o dielo

Objednávka – Interiérové vybavenie nábytok