Kontakt

Ak Vás oslovil náš program a máte srdce, ktorého sa dotýkajú témy našej práce…
Ak ste sa sami ocitli v podobnej situácii a neviete ako z nej von…
Ak niekto z vášho blízkeho či širšieho okolia trpí a vy neviete ako mu pomôcť…


ESTHER
Dilonga 127/2
920 01 Hlohovec 

Telefón: 0940 183 902
E-mail: estherobcianskezdruzenie@gmail.com
E-mail Komunitného domova ESTHER: komunitnydomovesther@gmail.comBankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK73 3100 0000 0043 7002 5502

IČO: 42163129
DIČ: 2120020925
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, číslo VVS/1-900/90-35870
Registrácia: Trnavský samosprávny kraj, číslo OSP/OZ/231/2016

Ivana Haršanyová
predseda ESTHER
štatutár a zástupca riaditeľa KD ESTHER
Erik Múcska
prezident ESTHER
štatutár a právnik KD ESTHER
Michaela Bistáková
podpredseda ESTHER
riaditeľ KD ESTHER
Miroslava Grajciarová
manažér ESTHER
asistent

 

My vám pomôžeme a Boh určite tiež!