Darujte nám Vaše 2 %…ĎAKUJEME

Každý z nás má jedinečnú možnosť nedať štátu 2 % z daní, ktoré povinne odvádza, ale darovať to tým, ktorí to potrebujú.

Ak by ste chceli svoje 2 % z daní darovať práve nášmu občianskemu združeniu ESTHER, jediné čo musíte urobiť je zamestnávateľovi nahlásiť naše údaje: ESTHER, občianske združenie so sídlom R. Dilonga 127/2, 920 01 Hlohovec, IČO: 42 163 129.

Ak si daňového priznanie podávate sami, budete naše údaje dopĺňať priamo do tlačiva. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2 % z Vašej zaplatenej dane a riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 03. na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).

Ak ste právnická osoba a ste v zisku, je potrebné dať túto informáciu svojej účtovníčke, ktorá tento úkon spraví za Vás. U právnických osôb je to 1 %.

Vopred ďakujem za Vaše 2 %, prípadne 1 % z daní, ktoré využijeme v súlade s cieľmi nášho občianskeho združenia, t. j. na pomoc týraným ženám a matkám s deťmi.

Na správnosť využitia darov a financií dohliada svojou revíznou činnosťou aj nezávislá účtovná spoločnosť ANER HAUS s.r.o.

S úctou za ESTHER

Mgr. Michaela Bistáková
predseda ESTHER a riaditeľka KD ESTHER